ΔΕΝΑΞΑΣ Η. - ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ Α. Ο.Ε.
Συντήρηση - Επισκευή - Εμπορία
Ψυκτικών & Κλιματιστικών Μηχ/των

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επταλόφου 80
Τ.Κ. 162 32
Βύρωνας
Τηλ.: 210 92 32 195
          210 92 19 765
Φαξ: 210 94 41 355
Εmail: contact@frigiservice.gr